Comunicat de presa

Image

Data: 24.07.2020
Finalizarea proiectului „Diversificarea serviciilor de metrologie prin
achiziţia de echipamente performante”
S.C METRON SERV S.R.L, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului „Diversificarea
serviciilor de metrologie prin achiziţia de echipamente performante”, cod MySMIS 112391, finanțat
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 : ”Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării şi extinderea
capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea serviciilor de metrologie prin inovaţie şi
introducerea de tehnologii moderne şi creşterea competitivităţii firmei prin consolidarea poziţiei pe
plan regional şi naţional.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Creşterea competitivităţii firmei prin achiziţia de echipamente performante în vederea dezvoltării şi
diversificării serviciilor;
-Extinderea pieţei specifice prin internaţionalizarea firmei;
-Promovarea măsurilor de îmbunătăţire a mediului înconjurător prin achiziţia unei surse regenerabile
de energie şi a măsurilor de creştere a eficienţei energetice prin dotarea cu echipamente mai eficiente
energetic, precum şi sprijinirea comunităţii locale în sensul ocupării forţei de muncă şi prin angajarea
de persoane din categorii defavorizate.
Rezultatele proiectului:
• Diversificarea serviciilor de metrologie prin investiţii de echipamente performante;
• Implementarea de măsuri de eficienţă energetică şi protecţie a mediului inconjurător;
• Internaţionalizarea firmei prin participarea la târguri de profil internaţionale.
Valoarea totală a proiectului este de 7.651.271,32 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de
3.821.704,55 lei.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a fost acela de a diversifica serviciile de metrologie prin
investiţii de echipamente performante, prin implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi
protecţie a mediului inconjurător şi prin crearea de noi locuri de muncă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: TEMELIE LILI – Administrator: 0723329244,
Email: office@metronserv.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României